Harjusiskojen uudet tapahtumamerkit otettiin käyttöön
Yrjönpäiväjuhlassa 24.4.2022. Tästä johtuen vain vuoden 2022
Yrjönpäiväjuhla ja sen jälkeen pidetyt/pidettävät tapahtumat
hyväksytään tehdyiksi tapahtumamerkin kohdiksi.

Mikä?
Tapahtumamerkki on partiopaidan oikeaan hihaan laitettava
merkki, joka annetaan kaikille Harjusiskojen aktiivisille
partiotapahtumissa kävijöille. Tapahtumamerkkejä on yhteensä
viisi ja ne ovat erivärisiä riippuen siitä mikä partioikäkausi on
kyseessä.

Miten sen saa?
Merkin saa käymällä kaikissa oman ikäkauden listaan kuuluvissa
tapahtumissa. Partion ikäkaudet ovat sudenpennut, seikkailijat,
tarpojat, samoajat ja vaeltajat. Merkkiä voi tehdä koko ikäkauden ajan,
joten ei hätää, jos jokin tapahtumista jää joku vuosi muiden
menojen vuoksi välistä.
Yksi partiolainen voi saada jokaista ikäkautta kohti vain yhden
tapahtumamerkin. Merkki jaetaan aina joulujuhlan ja
yrjönpäiväjuhlan yhteydessä.

Miten käydyt tapahtumat merkitään ylös?
Jokaisella ryhmällä on omalla kokoontumispaikallaan taulukko, johon
tapahtumakäynnit merkitään viikkokokousten yhteydessä. Lisäksi
koteihin on mahdollisuus tulostaa henkilökohtainen tapahtumalistaus,
jonka voi koristella haluamallaan tavalla ja johon voi itse merkitä ne
tapahtumat, joissa on käynyt. Ikäkausikohtaiset tapahtumalistat löydät alta:

tapahtumalista_sudenpennut

tapahtumalista_seikkailijat

tapahtumalista_tarpojat

tapahtumalista_samoajat

tapahtumalista_vaeltajat